Uppsala

Intresseanmälan för att tjänstgöra som röstmottagare vid valen till riksdag, kommun och region 2022

Vill du vara röstmottagare vid valen till riksdag, kommun och region eller arbeta med förtidsröstning? Vi söker dig som kan medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Välkommen med din ansökan redan idag!

I september 2022 genomför Sverige val till riksdag, kommun och region. Valdagen är den 11 september och förtidsröstningen pågår den 24 augusti-11 september. De politiska representanterna ska väljas genom allmänna, direkta, fria och hemliga val för en period av fyra år, 2022–2026. Vi söker nu medarbetare till ett flertal olika uppdrag under valet.

Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt och en förmåga att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vi ställer höga krav på ordningssinne och att du kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för att arbetet utförs i rätt tid och med hög kvalitet.

Uppdrag

Röstmottagare valdagen 11 september

Uppsala kommun är indelat i 152 valdistrikt och i varje vallokal arbetar sex till åtta röstmottagare. Alla vallokaler är öppna 08.00-20.00 och du tjänstgör under hela dagen. Efter stängning hjälps samtliga röstmottagare åt att räkna inkomna röster. Detta kan ta olika lång tid beroende på valdistriktets storlek, så det är viktigt att du kommer utvilad till denna dag. I allas uppdrag ingår också att sortera och förpacka övrigt material samt städning och iordningsställande av lokalen efter avslutat arbete.

Under valdagen ska du finnas tillhands för att svara på frågor och uppträda professionellt gentemot både väljare och andra röstmottagare. Du ska hålla god ordning i vallokalen, ta emot röster, pricka av i röstlängden och ha noggrann uppsikt över valsedelsställen. Du ska vara politiskt neutral i din roll vilket innebär att inte ingå diskussion med väljare eller annan röstmottagare om hur de röstar eller vad som anses vara rätt för demokratin.

Under valdagen har ordförande och vice ordförande tillsammans uppgiften att leda planeringen i vallokalen samt delegera uppgifter till övriga röstmottagare.

Om du utses till ordförande eller vice ordförande ansvarar du också för att ta emot valmaterial och ställa i ordning lokalen dagen innan. Iordningställandet kan innebära en del lyft av möbler och tar olika lång tid beroende på lokalens utformning.

Röstmottagare förtidsröstning 24 augusti-11 september

Vi söker också röstmottagare till förtidsröstningen som pågår mellan den 24 augusti-11 september. Förtidsröstningslokalerna är placerade på olika ställen runt om i kommunen och har olika öppettider. Arbete på kvällar och helger förekommer. Ett krav är att du ska vara tillgänglig i hög grad och kunna arbeta så mycket som möjligt under perioden.

Övriga roller

Det går också att tjänstgöra som extra rösträknare på kvällen/natten, röstmottagare vid nattmottagningen,röstmottagare under valnämndens preliminära rösträkning, ”onsdagsräkningen”, samordnare/ordförande för förtidsröstningen samt som ambulerande röstmottagare (ta emot röster i väljarens hem, på äldreboenden och liknande).

Obligatorisk utbildning i alla uppdrag

I alla uppdrag ingår en obligatorisk utbildning oavsett om du är ny eller erfaren. Utbildningen är inkluderad i arvodet och kommer att ske veckorna innan valet. Du ansvarar sedan för att förbereda dig kunskapsmässigt och repetera materialet så du vet hur all hantering går till vid tjänstgöring.

Kvalifikationer

 • Du har fyllt 18 år (senast den 24 augusti 2022 om du vill arbeta i förtidsröstningslokal, annars den 11 september)
 • Du är inte listad/valbar för ett parti i aktuella val
 • Du har god fysisk form vilket innebär att du klarar av att arbeta hela passet samt orkar med de arbetsuppgifter som åläggs dig
 • Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
 • Du delar vår värdegrund om att vi arbetar tillsammans, män och kvinnor i alla åldrar oavsett etnisk tillhörighet.
 • Du har en aktuell e-postadress som läses flera gånger varje vecka samt ett fungerande bank-ID. 

Arvode 

Arvodet är skattepliktigt. Valnämnden har beslutat följande arvoden för arbeta under valet: 

 • Ordförande 3 720 kr
 • Vice ordförande 3 220 kr
 • Röstmottagare 2 520 kr
 • Reserver ordförande och vice ordförande  750 kr
 • Reserver röstmottagare 500 kr
 • Extra rösträknare 200 kr/h
 • Röstmottagare förtidsröstning 200 kr/h
 • Samordnare förtidsröstning 230 kr/h
 • Röstmottagare valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) 200 kr/h
 • Ersättning för iordningsställande av vallokal 500 kr/vallokal
 • Ersättning för tjänstgöring vid mottagning på valnatten 250 kr/h

Ersättning för förtäring under valdagen har tidigare betalats ut som en enskild post. Nu är den inbakad i det övergripande arvodet. Ersättningen för iordningställande av vallokal delas av de röstmottagare som utför uppgiften. Ordförande avgör hur många som behöver hjälpa till. 

Kontakt

Har du frågor om uppdraget eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta valkansliet@uppsala.seFormatet YYMMDD-XXXXAnge endast ett nummer
Har du bank-ID?
Detta krävs för att kunna logga in i vårt system där vi publicerar information om utbildningsplats etc.
Har du B-körkort?
Har du tillgång bil?
Kandiderar du till något av följande?
Önskemål om uppdrag Förtidsröstningen
Önskemål om uppdrag Valdagen
Önskemål Övriga uppdrag
Ange t.ex om du kan arbeta var som helst, både centralt i Uppsala och på landsbygden eller om du helst arbetar på en viss geografisk plats.Jag samtycker att mina uppgifter behandlas
Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter över personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val.  Personuppgifter för röstmottagare bevaras hos valnämnden av historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.