Uppsala

Här kan du ta kontakt med valkansliet:

E-post: valkansliet@uppsala.se

Telefon: 018-727 12 20 (inaktivt nummer i mellanvalsperioder)